آخرین اخبار

توسعه متوازن تحصيلي هدفي که در مدارس خراسان شمالي محقق نشد فرهنگي

توسعه متوازن تحصيلي هدفي که در مدارس خراسان شمالي محقق نشد

  بزرگنمايي:

خراسان انلاين- کاهش جمعيت دانش آموزي در هنرستان هاي استان بحدي است که مسئولان از اين وضعيت بشدت ابراز نگراني مي کنند.
هم اکنون 2 هنرستان کشاورزي استان در شهرهاي آشخانه و اسفراين داير است که به ترتيب 45 و حدود 80 هنرجو دارند.
هم چنين 100 هنرستان در سطح خراسان شمالي داير است که 9 هزار هنرجو در اين مراکز تحصيل مي کنند در حالي که شمار دانش آموزان اين استان در ساير رشته هاي تحصيلي بيش از 132 هزار نفر است.
هرچند مديرکل دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش در سفر به بجنورد از هدفگذاري براي سوق دادن 50درصد از دانش آموزان دوره متوسطه کشور به رشته هاي فني و حرفه اي و کاردانش خبر داد اما با وضعيت فعلي آمار دانش آموزان مشغول به تحصيل در رشته هاي گوناگون، رسيدن به اهداف يادشده ميسر نمي شود.
آن گونه که مسئولان آموزش و پرورش خراسان شمالي مي گويند، اهداف توسعه متوازن تحصيلي در سال جاري به طور کامل محقق نشد و شمار دانش آموزان در هنرستان ها بويژه در آموزشگاه هاي کاردانش دارد آب مي رود.

* اهداف هدايت تحصيلي در سال تحصيلي گذشته محقق نشد
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان شمالي در اين باره مي گويد: بر اساس هدفگذاري انجام شده، سال تحصيلي گذشته، 15 درصد از دانش آموزان پايه نهم بايد در رشته رياضي ثبت نام مي کردند اما 13.8 درصد از اين دانش آموزان به اين رشته روي آوردند.
عباس سعيدي اظهار مي کند: سال تحصيلي گذشته قرار بود 48 درصد از دانش آموزان پايه نهم در رشته انساني ادامه تحصيل دهند که 35.21 درصد از دانش آموزان در اين رشته جذب شدند.
وي خاطرنشان مي کند: دانش آموزان پايه نهم همچون سال هاي گذشته به صورت هجوم واره در رشته علوم تجربي ثبت نام کردند به طوري که 50.62 درصد از دانش آموزان پايه نهم به اين رشته جذب شدند در حالي که رويکرد و هدف ما جذب 37 درصد از دانش آموزان در اين رشته بود.
وي مي افزايد: سهم رشته هاي کاردانش نيز از جذب دانش آموزان 20 درصد از کل دانش آموزان کلاس دهمي بود اما تنها 14 درصد وارد اين رشته ها شدند و در رشته هاي فني و حرفه اي نيز تمام اهداف محقق نشد و 18 درصد از دانش آموزان به اين رشته ها هدايت شدند اين در حالي است که در اهداف 20 درصد از دانش آموزان بايد در رشته هاي فني و حرفه اي جذب مي شدند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان شمالي اظهار مي کند: سال گذشته 11هزار و 300 نفر از دانش آموزان کلاس نهم انتخاب رشته کردند و امسال نيز همان تعداد دانش آموز قرار است براي ادامه تحصيل هدايت شوند.
وي مي گويد: اهداف تعيين شده براي هدايت تحصيلي دانش آموزان در سال تحصيلي جديد نيز با تغيير بسيار اندک، مشابه اهداف سال گذشته است و اميد مي رود امسال بتوانيم به اهداف توسعه متوازن تحصيلي دست پيدا کنيم.
سعيدي تصريح مي کند: امسال بيش از نيمي از داوطلبان کنکور در استان را داوطلبان در رشته علوم تجربي تشکيل دادند به طوري که حدود پنج هزار نفر در اين رشته پشت صندلي هاي آزمون حاضر شدند.

* مقاومت خانواده ها براي ادامه تحصيل در هنرستان ها
رئيس اداره فني و حرفه‌اي و کار و دانش‌آموزش ‌و پرورش خراسان شمالي از کاهش چشمگير دانش آموزان در هنرستان ها ابراز نگراني مي کند و مي گويد: اکنون بسترهاي فيزيکي و تجهيزات و امکانات براي حضور دانش آموزان در هنرستان ها و ادامه تحصيل در رشته هاي فني و حرفه اي و کاردانش مهيا است اما استقبال از اين رشته ها کم است.
حسن شرفي اظهار مي کند: علت استقبال کم از اين رشته ها، ريشه در طرز نگرش خانواده ها و دانش آموزان دارد.
وي تصريح مي کند: خانواده ها تلاش دارند تا فرزندانشان در رشته هاي نظري به تحصيل ادامه دهند و بر اين اساس در برابر ثبت نام در اين رشته ها مقاومت مي کنند.

* هنرستان هاي کشاورزي رو به تعطيلي هستند
مدير آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان نيز با اشاره به کاهش تعداد دانش آموزان در هنرستان ها مي گويد: در سال هاي گذشته شمار دانش آموزان هنرستان ها به طور چشمگيري کاهش يافته است.
ابوالفضل جنتي اظهار مي کند: اکنون رغبت به هنرستان ها به ويژه هنرستان هاي کشاورزي کمتر شده و هنرستان هاي کشاورزي رو به هستند.
وي خاطرنشان مي کند: يکي از علت هاي اين مشکل، بيکار بودن دانش آموختگان رشته هاي کشاورزي است.
وي مي افزايد: بعضا دانش آموزان متقاضي ادامه تحصيل در رشته هاي کشاورزي هستند اما هزينه هاي آموزشي در اين رشته ها افزايش يافته و خانواده ها قادر به تامين اين هزينه ها نيستند بنابراين نياز است تا مشوق هايي براي دانش آموزان در نظر گرفته شود.
جنتي با بيان اينکه هنرستان هاي کشاورزي به صورت به شکل سنتي مديريت مي شود، به درآمددزايي هنرستان تاکيد کرد و مي گويد: براي بهره وري بيشتر در هنرستان هاي کشاورزي بايد مديريت اين هنرستان ها از حالت سنتي خارج شود.
وي تصريح مي کند: براي ارتقاي بهره وري، بايد به سمت آبياري تحت فشار پيش برويم و تجهيز زمين هاي کشاورزي به سيستم هاي نوين آبياري، نياز به استفاده از تسهيلات دولتي دارد اما دولت هزينه ها را به بخش دولتي تزريق نمي کند.
وي مي افزايد: بخش دولت قادر به استفاده از اين تسهيلات را ندارد و در اين باره نياز است هنرستان ها به بخش خصوصي واگذار شود.
جنتي با اشاره به اينکه هنرستان کشاورزي در اين شهرستان به بخش خصوصي واگذار شده است مي گويد: در سال هاي گذشته از محل توليدات دام، يونجه و مرغ تنها 700 ميليون ريال درآمد به دست آمده بود اما امسال تنها از محل واگذاري به بخش خصوصي 900 ميليون ريال درآمد به دست آمده است.
وي تصريح مي کند: اگر سيستم آبياري قطره اي در هنرستان اجرايي شود با ارتقاي بهره وري، درآمدها به يک ميليارد و 600 ميلون ريال مي رسد.
جنتي به مشکل خشک سالي ها اشاره کرد و گفت: ساختمان آموزشي هنرستان کشاورزي اين شهرستان فرونشست کرد و قابل استفاه نيست به طوري که تعمير و نگهداري نيز جواب گو نيست.
وي با اشاره به نگهداري از 160 راس گوسفند، 20 راس دام سنگين و پنج هکتار زمين يونجه در هنرستان اين شهرستان مي گويد: يکي از مشکلات نبود چوپان و گله دار است و در اين باره با کمبود نيروي انساني روبه رو هستيم.
مدير آموزش و پرورش شهرستان اسفراين نيز با اشاره به اينکه مشکلات در هنرستان ها در اين شهرستان نيز بر همين منوال است مي گويد: در هنرستان کشاورزي اين شهرستان 2 حلقه چاه داريم که سطح آب بشدت افت پيدا کرده است و ميزان دبي آب از 15 ليتر بر ثانيه اکنون به 6 ليتر بر ثانيه رسيده است.
محمد اکرامي فر اظهار مي کند: هنرستان کشاورزي نياز به بازتواني دارد تا از وضعيت فعلي خارج شوند.
وي تصريح مي کند: هنرستان در شهرستان اسفراين مسافت زيادي با شهر دارد و تلاش داريم تا زمين هنرستان با زمين هاي نزديک تر شهر تعويض شود.
وي نبود نيروي آبگير، چوپان و شبگرد را از مشکلات هنرستان کشاورزي عنوان مي کند.

* نگران از تعطيلي و نگران از مديريت هنرستان ها
مدير کل آموزش و پرورش خراسان شمالي نيز در اين باره مي گويد: دانش آموزي که از روستا به هنرستان کشاورزي مي رود، انتظار دارد چيزي بيشتر از آنچه از پداران يادگرفته در هنرستان ها بياموزند اما اين اتفاق در وضعيت کنون نمي افتد.
براتعلي حاتمي اظهار مي کند: وقتي دانش آموز مي بيند در هنرستان ها چيزي بيشتر از آنچه از پدران خود به صورت سنتي مي آموزد ياد نمي گيرد، رغبتي براي حضور در هنرستان ها پيدا نمي کند.
وي تصريح مي کند: اکنون امکانات در هنرستان ها کم است و هنرستان هاي کشاورزي ما مکانيزه نيستند و به شيوه سنتي مديريت مي شوند.
وي خاطرنشان مي کند: بايد براي جذب در هنرستان ها، راه کارها و مشوق هاي ويژه در نظر بگيريم تا اين همه سرمايه گذاري در هنرستان ها هد نرود و اين مراکز به تعطيلي کشيده نشوند.
مديرکل آموزش‌وپرورش خراسان شمالي مي گويد: هنرستان‌هاي کشاورزي در استان با مشکل تعطيلي روبه رو شده اند و در اين باره بايد دولت هنرستان ها را حمايت کند و امکاناتي را در اختيار قرار دهد زيرا مديريت به شيوه سنتي جوابگو نخواهد بود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي نيز مي گويد: براي ارتقاي بهره وري در هنرستان ها، اين مراکز بايد به بخش خصوصي و يا تعاوني‌ها واگذار شود.
مجيد پورعيسي اظهار مي کند: در اين زمينه انتظار مي رود آموزش و پرورش استان طي يک ماه ديگر براي تعيين تکليف هنرستان ها با جهاد کشاورزي وارد مذاکرده شود و براي واگذاري رايزني و اقدامات لازم را پيگيري کند.
وي خواستار سرعت دادن به تعيين تکليف هنرستان‌هاي کشاورزي شد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی: تلاش ما بر برگزاری عزاداری سالم و به‌دور از آسیب است

رئیس شورای شهر مشهد: شورای پنجم از رسانه‌های شهر حمایت خواهد کرد

راهیابی 10 نمایش به یازدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی

حمایت استاندار خراسان‌جنوبی از توسعه برنامه‌های فرهنگی و هنری

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی: تئاتر استان در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است

محرم و صفر فرصتی برای بیان ارزش های عاشورا و رشادت مدافعان حرم است

امام جمعه مشهد: قداست زدايي از رهبري سخت ترين تهديد انقلاب است

ثبت جهاني روستاي خراشاد نيازمند ايجاد شاخصه‌هاي بين المللي است

رئيس سازمان سينمايي کشور:سينما عرصه سياسي‌بازي نيست

معاون استاندار خراسان رضوي:بايد زمينه را براي جهش سينماي ايران فراهم کنيم

13.5ميليارد ريال براي ايجاد کمپ گردشگري فاروج اختصاص يافت

سفر فرمانده نيروي زميني ارتش مهم ترين رويداد روز چهارشنبه خراسان شمالي

يک فعال فرهنگي: افت تيراژ کتاب کودک و نوجوان نگران کننده است

برپايي جشن ولايت و امامت در 42 بقعه متبرکه خراسان‌شمالي

رحيم‌پور ازغدي:مسجدالحرام تحت کنترل آمريکاست

موسيقي مقامي ايران در معرض تحريف قرار گرفته است

سد کريت؛ نمونه‌اي براي مهندسين آب در سراسر جهان

بازبيني آثار متقاضي حضور در جشنواره تئاتر خراسان شمالي پايان يافت

حضور سالانه 3 هزار نفر در دوره آموزشي فرهنگي انديشه‌هاي آسماني

راه‌اندازي 127 پايگاه جمع‌آوري نذورات عيد قربان در خراسان‌جنوبي

برپايي دعاي عرفه در 10 بقعه متبرکه خراسان‌شمالي

امضاي تفاهم‌نامه دانشگاه فردوسي مشهد و مرکز اسلامي کالگري کانادا

کاهش تصدي گري دولت در پروژه هاي خدمت رساني به مردم

ويژه برنامه «روز عرفه» در حرم مطهر رضوي برگزار مي‏ شود

نمايش «من مرتضي تنها هستم» اثري درام است / استقبال خوب مشهدي‌ها از نخستين تئاتر کافه‌اي در مشهد

برگزاري جشن ولايت علوي، اکمال دين نبوي در بقاع متبرکه شاخص قاينات

کاهش دوازده درصدي ميزان طلاق در خراسان رضوي

آيت الله علوي گرگاني:وجود فضاي مجازي پاسخگويي به شبهات را ضروري کرده است

آموزش هاي عمومي در حوزه ي مديريت بحران، به واکنش مناسب مردم و کاهش تلفات منجر مي شود

مدير مکتب هنر رضوان: هدف ما آشنايي هنرمندان با مضامين مذهبي و رضوي است

نمايشگاه مطبوعات ورسانه ها در نيشابور برگزار مي شود

چهلمين دوره مرحله استاني مسابقات قرآن در مشهد به کارخود پايان داد.

اجراي حدود 90 برنامه و فعاليت ويژه رويداد مهم «مشهد 2017» باقي مانده است

لزوم شناسايي هنرمندان پيشکسوت مشهدي و تقدير از آنها طي هر ماه

اجراي نمايش "خورشيد خانم" ويژه کودکان و نوجوانان مشهدي

بيش از 76 هزار دانش آموز تبعه خارجي داراي شرايط ثبت نام در مدارس خراسان رضوي

جشنواره ملي شعر رضوي در خراسان جنوبي بکار خود پايان داد

افتتاح دوازدهمين جشنواره سراسري تئاتر رضوي

برگزاري نخستين جشن مشترک براي مليت هاي مختلف در حرم مطهر رضوي

ارتقاي کيفيت نظام تعليم و تربيت از طريق دانشگاه فرهنگيان ميسر است

مسابقات مقدماتي گزينش تيم ملي رباتيک در نيشابور برگزار شد

در را بر روي کسي که صدايش در خون مردم ايران جاري است، پلمپ مي کنند

شهداي مدافع حرم طلايه داران دفاع از حرم اهل بيت (ع) هستند

زکات در جامعه بايد به فرهنگ عمومي تبديل شود/ افزايش 22 درصدي پرداخت زکات در استان

8 اثر به دوازدهمين جشنواره سراسري تئاتر رضوي راه يافت

جشن روز خبرنگار 19 مرداد در خراسان جنوبي برگزار مي شود

توسعه متوازن تحصيلي هدفي که در مدارس خراسان شمالي محقق نشد

آيت الله علم الهدي: ائمه اطهار (ع) نيز گرفتار سکولاريسم بودند

آيت الله علم الهدي: ائمه اطهار (ع) نيز گرفتار سکولاريسم بودند

آيت الله علم الهدي: ائمه اطهار (ع) نيز گرفتار سکولاريسم بودند