آخرین اخبار

ايجاد شيب يارانه هاي نقدي از مصرف به توليد و عمران / گشايش گرهي کور، دشوار اما شدني اقتصادي

ايجاد شيب يارانه هاي نقدي از مصرف به توليد و عمران / گشايش گرهي کور، دشوار اما شدني

  بزرگنمايي:

خراسان انلاين- طرحي که با هدف کمک به ارتقاي معيشت خانوار به ويژه اقشار نيازمند و اصلاح و بهينه سازي مصرف انرژي اجرايي شد، امروز به اعتقاد کارشناسان به هيچ يک از اين 2 هدف نرسيده و عاملي براي رکود و تزريق ماهانه حجم قابل توجه نقدينگي به حوزه مصرف شده است.
وضعيتي که به دليل ترجيح مردم به دريافت همين پول اندک، تغيير در آن با دغدغه ها و حساسيت هاي بسيار همراه است و تغيير اساسي در روند اين طرح اقدام دشوار و سخت اما ضروري محسوب مي شود و کاري بزرگ است که عزم و اراده همگاني مي طلبد.
مجلس شوراي اسلامي نيز سال گذشته تصوب کرد که يارانه اقشار متمول حذف و به کم درآمدها و دهگ هاي پايين افزوده شود و بخشي از اين منابع به صورت هدفمند به رونق اقتصادي کشور اختصاص يابد.
بسياري بر اين اعتقادند که تزريق اين حجم نقدينگي به صورت ماهانه جز تورم و آثار سوء نتيجه ديگري ندارد در حالي که با آن مي شود در استاني مانند خراسان رضوي پروژه هاي نيمه تمام را به انجام رساند.

* يارانه مردم خراسان رضوي 70 درصد اعتبارات عمراني استان است
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي گفت: يارانه اي که امروز در خراسان رضوي به مردم پرداخت مي شود تقريبا معادل 70 درصد اعتبارات عمراني استاني تخصيص يافته در سال گذشته است.
رضا جمشيدي با اشاره به جمعيت 6 ميليون و 400 هزار نفري اين استان افزود: با در نظر گرفتن 90 درصد اين جمعيت به عنوان يارانه بگير که معادل 6 ميليون نفر هستند، سالانه حدود سه هزار ميليارد ريال يارانه به مردم استان پرداخت مي شود.
وي اظهار کرد: اين در حالي است که کل بودجه عمراني استان در سال گذشته 13هزار ميليارد ريال بود که از اين ميزان حدود چهار هزار و 500 ميليارد ريال تخصيص يافت.
وي ادامه داد: امسال نيز کل بودجه هاي عمراني استاني خراسان رضوي 12 هزار ميليارد ريال است که بعيد به نظر مي رسد بطور کامل تخصيص يابد از اين رو تخصيص يارانه ها در اين زمينه مي تواند کمک خوبي به حوزه عمراني و طرح هاي زيربنايي باشد.
جمشيدي گفت: با اين ميزان يارانه در استان کارهاي عمراني بسيار مي توان انجام داد بطوريکه هم اکنون نياز مالي پروژه هاي نيمه تمام عمراني استان 25 هزار ميليارد ريال است که مي توان بسياري از اين مبلغ را با تخصيص يارانه ها به اين امر تامين کرد.
وي افزود: بر اساس آمارها سالانه 400 هزار ميليارد ريال از منابع ملي و حياتي کشور در قالب يارانه نقدي به مردم داده مي شود و به اعتقاد کارشناسان اقتصادي به نوعي دور ريخته مي شود و تاثيري در سفره مردم ندارد، در حالي که اين مبلغ رقم بسيار بزرگ و بيش از درآمد فروش سالانه نفت است.

* ضرورت اصلاح شيوه پرداخت يارانه ها و جلب اعتماد مردم براي همراهي در اين طرح
وي ادامه داد: بخشي از مردم مستحق دريافت يارانه نقدي هستند اما بسياري نيز نياز به اين يارانه ندارند لذا اصلاح شيوه پرداخت يارانه ها ضروري است.
وي اظهار کرد: يارانه ها بايد به صورت واقعي هدفمند شود و مردم بدانند که در صورت حذف يارانه نقدي آنان نه تنها به زندگي و معيشت آنها لطمه وارد نمي شود بلکه آثار مثبت بسياري نيز بر اقتصادشان دارد.
جمشيدي گفت: اين امر نيازمند عزم ملي و اراده مردم است که از دريافت يارانه نقدي که تاثير چنداني هم بر اقتصاد خانواده ندارد و فقط بر روي نرخ کالاها و بازار تاثير منفي مي گذارد، انصراف دهند و اين مبلغ به طرح هاي عمراني تخصيص يابد که تاثير آن بر رونق و توسعه استان محسوس تر است.
وي افزود: اگر اين پول به چرخه اقتصادي و عمراني برگردد اثرات و نتايج آن براي زندگي مردم در کوتاه، ميان و بلندمدت بهتر خواهد بود.
وي اظهار کرد: به عنوان مثال امسال قسمتي از اعتبارات عمراني به کمک هاي فني و اعتباري اختصاص يافته که صرف پرداخت يارانه سود تسهيلات مي شود و اگر رقم آن افزايش يابد، توليدکنندگان با استفاده از آن سود کمتري مي پردازند و در نتيجه هزينه تمام شده کالا کمتر مي شود لذا قدرت خريد و تقاضاي مردم به همان نسبت افزايش مي يابد.
جمشيدي گفت: با اين اقدام اشتغال و توليد افزايش مي يابد و اين شغل پايدار براي افراد و خانواده درآمد ثابت ايجاد مي کند.
وي افزود: با عزم و اراده ملي هدفمندي يارانه ها واقعي مي شود و اختصاص اين اعتبارات به حوزه عمراني چرخه اي از اقتصاد را دوباره فعال مي کند.
وي ادامه داد: سطح آگاهي ها و اعتماد مردم به مسئولان و دولت بايد افزايش يابد و مسئولان نيز قول دهند که اين پول در کوتاه مدت به زندگي مردم برگردد و براي زندگي، فرهنگ، آموزش، توليد، توسعه و عمران کشور هزينه شود.

* عدم تحقق اهداف اصلي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها
دبير خانه صنعت و معدن خراسان رضوي نيز در اين زمينه گفت: بررسي آمارها بيانگر آن است که پرداخت يارانه ها در وضعيت معيشت مردم تاثيري نداشته و رويکرد اصلاح معيشتي که يکي از راهبردها در اجراي اين طرح بود، محقق نشده است.
فيروز ابراهيمي افزود: اصلاح و بهينه سازي مصرف انرژي در کشور هم که هدف دوم اين طرح بود تحقق نيافته و آمارهاي مصرف در تمام حامل هاي انرژي نشان دهنده افزايش روزافزون مصرف است.
وي اظهار کرد: در واقع يک بودجه گزاف که سالانه معادل 400 هزار ميليارد ريال از منابع و سرمايه ملي کشور است تبديل به پول خرد شده و به 75 ميليون جمعيت کشور داده مي شود در عين آنکه بسياري از اين جمعيت نياز به اين يارانه ندارند و برخي نيز نيازهايي به مراتب بيش از يارانه دريافتي دارند.
وي با بيان اينکه مرحله نخست هدفمندي يارانه ها در دولت دهم و مرحله دوم آن در دولت يازدهم اجرا شد، گفت: رويکرد و مواجهه هر دو دولت يکسان بود و هر دو اين منابع را به شکل خرد به کل جامعه تزريق کردند و حق توليد را ادا نکردند.
ابراهيمي افزود: در سال 1389 قرار بود 30 درصد از منابع حاصل از درآمدهاي اين طرح به توليد اختصاص يابد و در بودجه سال 1390 اين رقم به 20 درصد رسيد و مقرر شد معادل 100 هزار ميليارد ريال از منابع اين طرح به حوزه توليد اختصاص داده شود که هيچيک محقق نشد.
وي اظهار کرد: شيوه برخورد هر 2 دولت در مواجهه با طرح هدفمندي يارانه ها و اجرايي کردن آن نايده گرفتن و تضييع حق توليد بود و آنچه امروز با اجراي اين طرح اتفاق مي افتد تاراج منابع و منافع ملي است که بار سنگيني بر بودجه کشور تحميل مي کند.
وي گفت: قرار بود 27 ميليون نفر در مرحله نخست از ليست يارانه بگيران حذف شوند اما به دلايل نه چندان صحيح، دولت آن را اجرا نکرد و حذف دهگ هاي پر درآمد را به تاخير انداخت.
ابراهيمي افزود: دولت بايد اقشار آسيب پذير را با ارقام چند برابر يارانه کنوني، زير پوشش قرار دهد و مابقي اين بودجه را در حوزه هاي کلان هزينه کند تا با ايجاد شغل و توليد، معيشت مردم اصلاح شود.
وي با بيان اينکه به جاي دادن ماهي بايد ماهيگيري را آموزش دهيم، اظهار کرد: دولت بايد از رفتارهاي پوپوليستي خارج شود و طرحي نو با تصميمات بهتر ارائه کند.
وي گفت: آنچه امروز در قالب طرح هدفمندي يارانه ها انجام مي شود جز آسيب براي اقتصاد کشور، مردم و نسل بعدي چيز ديگري ندارد.

* مبلغ يارانه ها مي تواند حوزه عمراني و اقتصاد کشور را از رکود نجات دهد
ابراهيمي افزود: اختصاص اين حجم يارانه به حوزه توليد مي تواند اقتصاد و عمران کشور را از رکود خارج کند.
وي اظهار کرد: بررسي قانون بودجه کشور نشان مي دهد 90 درصد بودجه سهم هزينه هاي جاري دولت و 10 درصد مابقي سهم حوزه هاي عمراني و غيره است.
وي گفت: بدنه دولت آنقدر فربه و حجيم شده که کل منابع کشور صرف هزينه هاي جاري مي شود و اين از دلايل اصلي رکورد در اقتصاد کشور است.
ابراهيمي ادامه داد: پرداخت بارانه ها حفره بزرگي در اقتصاد کشور ايجاد کرده و دولت همچنان به اين روند ناصحيح ادامه مي دهد.

* شفافيت اقتصادي و حسن نيت دولت مبنايي براي همراهي مردم
وي با اشاره به وجود مصوبه مجلس در سال گذشته مبني بر حذف يارانه اقشار متمول و اختصاص بخشي از آن به رونق اقتصادي کشور و ضرورت اقدام در اين زمينه گفت: اگر اين کار را به تاخير بياندازيم آسيب آن بيشتر مي شود.
ابراهيمي با بيان اينکه بسياري از مردم نياز به يارانه نقدي ندارند، افزود: اگر دولت با شفافيت، عملکرد صحيح و داشتن برنامه در سياست هاي اقتصاي حسن نيت خود را به مردم نشان داده و سلامت اداري و پاکدستي را در سطح مطلوب پياده کند، نگراني اجتماعي هم کاهش يافته و اعتماد و همراهي مردم افزايش مي يابد.
وي اظهار کرد: اگر به مردم اطمينان داده شود که يارانه افراد متمول حذف شده و به افراد نيازمند داده مي شود و حوزه هاي اقتصادي فعال مي گردد، همراهي مردم نيز ايجاد مي شود.
وي گفت: در کشور حدود 10 يا 11 ميليون نفر حاشيه نشين هستند که نياز به حمايت دارند، زنان بدپرست و خودسرپرست و خانواده حدود 500 هزار زنداني نيز نيازمند حمايت جدي هستند.
ابراهيمي افزود: افراد بسياري زيرپوشش نهادهاي حمايتي هستند که با يارانه فعلي امکان تامين هزينه هاي خانواده خود را ندارند و اگر دولت صادقانه رفتار کند و آمار موضوعي بدهد که چه مبلغ از يارانه هاي حذف شده به حوزه هاي حمايتي و چه مبلغ به حوزه اقتصاد و رونق توليد اختصاص مي يابد، مردم نيز حمايت مي کنند.
وي اظهار کرد: کارها و اقدامات بزرگ و ريسک هاي بزرگ، انسان هاي بزرگ مي خواهد و فردي مثل اميرکبير در سه سال صدارت خود در تاريخ کشور ماندگار مي شود.

* آثار موثر تخصيص يارانه هاي نقدي به اقتصاد و سرمايه گذاري در زندگي مردم
مدير اشتغال و کارآفريني اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي هم گفت: توزيع يارانه ها به شکل کنوني نه تنها براي جامعه و معيشت مردم چندان مفيد نيست بلکه آثار سوء بسيار نيز بر اقتصاد کشور دارد.
اسدالله اميدجيوان افزود: اين يارانه ها را مي توان در بانک به نام افراد در قالب صندوق هاي پس انداز اشتغال خانوار ذخيره کرد و با اختيار برداشت از آن پس از سه سال، زمينه اي براي سرمايه گذاري ويژه اشتغال فراهم نمود.
وي اظهار کرد: تجميع اين منابع در بانک، راه اندازي شرکت هاي تعاوني توليد، خريد سهام شرکت هاي توليدي فعال، تشکيل صندوق هاي قرض الحسنه محلي و سوق دادن اين منابع به توليد و اشتغال، راه اندازي واحدهاي متوسط و کوچک توليدي توسط دولت از محل يارانه ها و استخدام افراد مشمول دريافت يارانه از جمله اقداماتي است که مي توان با هدفمندي صحيح يارانه ها انجام داد.
وي گفت: اين امر به رونق اقتصادي و تامين رفاه و معيشت بهتر مردم مي انجامد.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

نرخ بیکاری تحصیل کرده ها و دانشجویان خراسان شمالی 15.6 درصد است

اصلاح آیین نامه قراردادهای پیمانکاری بین دولت و بخش خصوصی ضروری است/ آیین نامه کنونی 20 ساله شده

قیمت زعفران در بازار تربت حیدریه 300هزار تومان افزایش یافت

مشاور وزیر جهاد کشاورزی از سد رزه و اراضی پایاب درمیان بازدید کرد

6300 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به خراسان شمالی اختصاص یافت

اتمام حجت دولت به استانداران برای متکی نبودن به درآمدهای نفتی

33میلیارد ریال برای تاسیس خانه های جوان در خراسان شمالی مصوب شد

استاندار خراسان رضوی: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان رتبه برتر کشور/ تراز بازرگانی استان مثبت است

کشاورزی خراسان جنوبی نیازمند کمک‌های فنی و اعتباری است

افزایش ظرفیت ریلی مشهد در دهه آخر ماه صفر

افزایش قیمت لوازم خانگی محتمل نیست

تولید بیش از 1800 تن عسل در خراسان رضوی

بخش کشاورزی خراسان جنوبی نیازمند کمکهای فنی و اعتباری است

درخواست تاسیس سازمان حمایت از تولید و فرآوری زعفران و گیاهان دارویی

آموزش 250 حرفه شغلی در خراسان جنوبی

معاون استاندار: مهارت آموزی منجر به ایجاد شغل شود

تجهیز بیش از 13هزار هکتار اراضی کشاورزی نیشابور به سیستم نوین آبیاری

توسعه ناوگان عمومی حمل و نقل روستایی در خراسان‌جنوبی

پرداخت خسارت تاخیر 2 پرواز شرکت هواپیمایی آسمان به مسافران

مرزنشینان خراسان شمالی 522هزار دلار کالا وارد کردند

تصویب 75میلیارد ریال برای ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی درخراسان شمالی

ورود 128میلیون دلار سرمایه خارجی به خراسان رضوی

40 هزار قطعه مرغ زنده از خراسان‌جنوبی به افغانستان صادر شد

حمایت ویژه از مدیران واحدهای صنعتی و معدنی موفق

اختلاف بر سر فعالیت نمایشگاه دائمی بازرگانی در دومین شهر پرجمعیت خراسان رضوی

آشفته بازار قیمت بلیتهای مشهد برای زائران

مرزنشینان خراسان شمالی 522هزار دلار کالا وارد کردند

توانمندی های شرکت های تعاونی مرزنشین خراسان شمالی باید تقویت شود

افزایش چهار برابری اعتبارات اشتغالزایی در خراسان رضوی

وجود سازمانهای شیشه ای حق مردم است/ روابط عمومی ها رکن ایجاد امنیت مردم پایه

بازدید استاندار خراسان جنوبی از کارخانه اکسید منیزیم سربیشه

برداشت زعفران در کاشمر

تحقق 24 درصدی اشتغال همراه با مهارت در خراسان رضوی

معاون استاندار:7مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان شمالی اجرایی شد

برداشت 182هزار تن انگور از باغ های خراسان شمالی/ تجار برای خرید انگور ورود پیدا نکردند

ضرورت هماهنگی بخش خصوصی و دولتی در ثبات قیمت‌های دام و طیور

تامین 50 درصد نقدینگی نهاده‌های دامداران توسط شرکت پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی

قائم مقام شرکت لوله گستر اسفراین: با خودباوری می توان به رشد اقتصادی کمک کرد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی از اجرای پروژه های باسکول و سر درب منطقه ویژه اقتصادی خبر داد

دمای هوای خراسان شمالی به زیر صفر درجه می رسد

کسب رتبه برتر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان از ابتدای سال تاکنون

فرماندارتربت حیدریه: امیدوارم شاهد رکوردشکنی کارخانه قند در تولید باشیم

هنر تولید كنندگان بخش خصوصی، كارآفرینی است

فعالیت 12 برند عرضه کننده حلیم در مشهد

تحقق افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در خراسان‌جنوبی

برگزاری چهار نمایشگاه اقتصادی خراسان رضوی در خارج از کشور

افزایش200 میلیون ریالی تسهیلات مشاغل خانگی مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی

طرح توسعه فاز 2 پتروشیمی بجنورد با قوت پیگیری می شود

طرح توسعه فاز 2 پتروشیمی بجنورد با قوت پیگیری می شود

صدور10گواهینامه شاخص مصرف انرژی برای واحدهای تولیدی انرژی بر در خراسان شمالی