آخرین اخبار

حمايت از کشاورزي پيش‌نياز توسعه شرق/ سند توسعه کشاورزي تدوين شود اقتصادي

حمايت از کشاورزي پيش‌نياز توسعه شرق/ سند توسعه کشاورزي تدوين شود

  بزرگنمايي:

خراسان انلاين- علي رغم خشکسالي هاي چندين ساله در خراسان جنوبي، توليد زرشک در اين استان رتبه دوم کشوري و توليد زعفران نيز رتبه هاي برتر کشوري را به خود اختصاص داده که اين امر نشان دهنده پتانسيل بالاي مردم استان به خصوص روستاييان در کار کشاورزي است.

برکسي پوشيده نست که در حال حاضر 30 درصد اشتغال خراسان جنوبي در بخش کشاورزي بوده و نمي‌توان اين را از مردمان اين خطه کويري گرفت چرا که اگر اين اتفاق صورت پذيرد، بايد براي اشتغالي جايگزين چاره انديشي شود که اين خود نيزاقدامي دشوار است.

بنابراين بايد به دنبال راهکاري براي حفظ و توسعه اين بخش از استان باشيم تا علاوه بر اميد ماندگاري جمعيت روستايي و عشايري، از اين صنعت حداکثر بهره بهرداري را داشته باشيم.

از اين رو بخشي از مسئولان اتاق بازرگاني بيرجند و دستگاه هاي ذيربط عصر جمعه، طي برگزاري جلسه اي مشترک با عنوان «کميسيون صنايع غذايي، کشاورزي، آب و منابع طبيعي» جهت ارائه راهکارهاي موثر و تنظيم سند توسعه کشاورزي پرداختند.

 تنظيم سند ماموريت بخش کشاورزي

مدير امور سرمايه گذاري سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي در اين جلسه با اشاره به تنظيم سند ماموريتي بخش کشاورزي بيان کرد: تنظيم اين سند بايد با بررسي همه جانبه ابعاد مختلف و با ساز و کار خاصي باشد.

مهدي بهداني ادامه داد: براي بررسي اين مشکلات بايد کميته هايي تعريف شده که بخشي از موارد مانند تامين مالي طرح‌ها، قوانين مزاحم و مخل کسب و کار و بررسي بروکراسي هاي اداري را احصا کنند.

وي با بيان اينکه بعد از احصاء شدن مشکلات بخش کشاورزي بايد پيشنهاداتي براي رفع آن‌ها ارائه شده و در راستاي آن نيز سند ماموريت بخش کشاورزي تنظيم شود.

بهداني تامين مالي طرح‌ها را از مهم‌ترين مشکلات موجود دانست و افزود: مبالغ اعتباري تخصيص يافته به استان بسيار ناچيز است و در بانک هاي مختلف پراکنده مي‌شود.

وي با بيان اينکه نرخ سود تسهيلات بانکي براي بخش کشاورزي به هيچ وجه مقرون به صرفه نيست، گفت: اعتبارات بخش کشاورزي بايد در يک بانک عامل متمرکز شده و در پرداخت تسهيلات وحدت رويه وجود داشته باشد.

بهداني بيان کرد: قوانين بودجه سنواتي، بايد حداقل 25 درصد منابع داخلي بانک‌ها در بخش کشاورزي بکار گرفته شود که تاکنون به اين درصد نرسيده‌ايم.

اجراي کشت فراسرزميني در استان

مدير امور سرمايه گذاري سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي ادامه داد: بايد اين منبع اعتباري مهم را پيگيري کرده و موجبات استفاده از آن در بخش کشاورزي فراهم شود.

وي با اشاره به ظرفيت استان در پرورش دام و طيور بيان کرد: علي رغم اين پتانسيل مطلوب، در سال هاي اخير هيچگونه تسهيلات يارانه اي از محل صندوق توسعه ملي بر اين طرح تعلق نگرفته است.

بهداني بيان کرد: در حال حاضر در خراسان جنوبي 26 هزار نفر شتر با بيش از هزار واحد توليدي مرغ گوشتي و مرغ تخمگذار در حال فعاليت بوده که براي ادامه حيات نياز به تزريق تسهيلات و تامين نقديندگي دارند.

وي با بيان اينکه بايد در تنظيم سند کشاورزي به صادرات محصولات کشاورزي توجه شود، گفت: خراسان جنوبي تنها توليدکننده محصول زرشک در جهان است و اين محصول تقريبا به صورت ارگانيک توليد مي‌شود.

مدير امور سرمايه گذاري سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي ادامه داد: محصول زرشک با وجود خواص دارويي، خوراکي و رنگدانه اي تنها، 10 درصد از کل توليدان صادر مي‌شود.

بهداني به بهره وري از منابع آبي خراسان جنوبي اشاره کرد و افزود: اقدامات زيادي براي ارتقاء و بهبود الگوي کشت استان صورت گرفته و براي حفظ منابع آبي نيز اقداماتي در زمينه کشت فراسرزميني و استفاده از آب مجازي در حال انجام است.

افزايش پارامترهاي برق، سنگي پيش روي توليد

دبيراجرايي نظام صنفي کشاورزي خراسان جنوبي هم در اين جلسه با اشاره به شرايط آب و هوايي خراسان جنوبي بيان کرد: خشکسالي هاي چندين ساله، کمبود آب و دوري از مرکز مشکلات زيادي را بر کشاورزان تحميل کرده است.

عابدين محمدي با بيان اينکه افزايش پارامتر برق‌ها نيز مشکلي مضاعف بر اين دغدغه‌ها است، گفت: در قانون بودجه سال 96 پارامتري تحت عنوان عوارض برق اضافه شده که به ازاي هر کيلو وات، 50 ريال عوارض وصول مي‌شود.

وي با بيان اينکه اين رقم براي بخش کشاورزي بسيار بالا است، اظهار کرد: اين عدد در چاه هاي آب کشاورزي سر به فلک مي‌گذارد و قيمت تمام شده براي کشاورز نيز افزايش مي‌يابد.

محمدي با بيان اينکه افزايش پارامترهاي برق از سا 95 در قانون آمده است، گفت: طي سال 95، اين قانون براي چاه هاي روستايي و کشاورزي نيز استثنا بوده است.

وي با بيان اينکه طي سال جاري اين استثنا براي چاه هاي کشاورزي وجود ندارد، گفت: در اين راستا مکاتبات زيادي انجام شده که براي سال 97 نيز اين مستثنيات در قانون بودجه لحاظ شود.

محمدي با اشاره به مشکلات واحدهاي توليدي استان بيان کرد: يکي از مشکلات موجود نبود تکنسين تعميرات قطعات بخش توليد بوده که بايد از خارج استان بيايد و هزينه زيادي نيز به بار مي‌آيد.

وي خواستار آموزش‌ها تکنسين هايي در استان شد و اظهار کرد: همچنين بايد محصولاتي در استان توليد شوند که داراي ارزش افزوده بيشتري هستند.

دبيراجرايي نظام صنفي کشاورزي خراسان جنوبي اظهار کرد: بايد آن دسته از محصولاتي از خراسان جنوبي که در کشور رتبه تک رقمي دارند، در بحث هاي صنايع تبديلي- تکميلي حمايت ويژه شوند.

راهکاري ديگر براي باروري ابرها

رئيس نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي خراسان جنوبي نيز در اين جلسه با بيان اينکه مشکلات خشکسالي در خراسان جنوبي بر کسي پوشيده نيست، اظهار کرد: بايد راهکارهاي مناسبي براي مقابله با پيامدهاي آن ارائه شود.

محمد جادگي با اشاره به باروري ابرها بيان کرد: در حال حاضر سيستم هايي تخصصي وجود دارد که اثرات محيط زيستي نيز دارد.

وي با بيان اينکه باروري ابرها به وسيله پرتاب موشک بسيار هزينه بر است، اظهار کرد: استفاده از القاي بار منفي مشکلاتي براي انسان و زيست محيطي ندارد.

جادگي با بيان اينکه هزينه استفاده از اين روش باروري نيز مناسب است، گفت: نصب هر آنتن قريب به 500 هزار دلار هزينه داشته و براي هميشه نيز مفيد است.

وي با بيان اينکه نصب هشت آنتن در خراسان جنوبي مشکل بارندگي را رفع مي‌کند، افزود: روش کار به اين صورت بوده که وقتي توده ابرهاي گذري را شناسايي شده و بارور مي‌کند.

وي گفت: مشکلاتي در بحث برند سازي وجود دارد که بايد يک کميته تخصصي تشکيل داده شود و مشکلات بررسي و مرتفع شود.

محصولات دارويي خراسان جنوبي مورد توجه قرار گيرد

نماينده گندم کاران خراسان جنوبي هم با اشاره به محصولات استراتژيک خراسان جنوبي بيان کرد: برخي محصولات استراتژيک که در استان اعلام مي‌شود، در ديگر استان‌ها نيز کشت شده و استراتژيک استان نيست.

سينا سرحدي با تاکيد بر اينکه بايد محصولاتي که توان رقابت دارند را شناسايي کنيم، گفت: محصول ارگانيک از سه سال است در استان آغاز شده اما حمايت هاي استاني ضعيفي داشته است.

وي با اشاره به کشت گياهان دارويي در خراسان جنوبي بيان کرد: متاسفانه در بخش گياهان دارويي متولي مشخص نداريم که بايد مورد توجه قرار گيرد.

سرحدي با اشاره به اهميت برند سازي محصولات بيان کرد: در خراسان جنوبي برند ملي شناخته شده اي نداريم.

وي با بيان اينکه بايد به بخش کشاورزي توجه ويژه اي شود، افزود: از آنجايي که 30 درصد اشتغال استان در بخش کشاورزي است، اگر نفس اين بخش را بگيريم، چيزي براي ما باقي نمي‌ماند.

وي ادامه داد: تامين نهاده هاي مورد نياز کشاورزان يکي از مشکلات موجود است که بايد در سند کميسيون کشاورزي مورد توجه قرار گيرد.

زمينه فروش محصولات توليدي در سند کشاورزي لحاظ شود

رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني بيرجند با بيان اينکه بايد در سند توسعه کشاورزي به برنامه ريزي جهت فروش دام و طيور و فراهم آوردن زمينه عرضه و فروش محصولات توليدي پرداخته شود، گفت: همچنين برنامه ريزي براي سوق دادن محصولات توليدي به سمت محصولات استراژيک منطقه بايد مورد توجه اين سند قرار گيرد.

سيد حسين خيريه کمک به هدايت توليدات دامي مانند طيور و صنايع تبديلي، توليد آبزيان به سمت صادرات محوري و به دست آوردن استاندارد هاي جهاني براي صادرات به کشور هاي همسايه از ديگر موارد مورد توجه در اين سند دانست.

وي با بيان اينکه بايد در سند کشاورزي، استفاده از آبياري نوين مورد توجه قرار گيرد، گفت: همچنين کمک به هدايت محصولات کشاورزي به سمت صنعتي شدن از ديگر مواردي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.

خيريه اظهار کرد: زمينه سازي صادرات صنعت طيور و واردات محصولات کشاورزي محصولات آب بر از موارد مهمي بوده که بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي با اشاره به اهميت برند سازي محصولات کشاورزي بيان کرد: اگر برند خوبي نداشته باشيم نمي‌توانيم محصولات را نيز عرضه کنيم.

لزوم  توجه به بازاريابي محصولات کشاورزي

خيريه خواستار بازاريابي محصولات دامي و کشاورزي شد و افزود: بايد با شرکت در نمايشگاه هاي خارجي محصولات توليدي استان را نيز معرفي کنيم.

وي بيان کرد: همچنين بايد قيمت تمام شده براي کشاورزان کم و راهکاري ارائه شود که کشاورز بتواند محصول را گران تر به بازار عرضه کند.

رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني بيرجند با اشاره به صندوق توسعه حمايت از بخش کشاورزي، بيان کرد: اين صندوق مي‌تواند از محل اعتبارات تملک استان کمک خوبي براي کشاورزان باشد.

وي خواستار تقويت صندق توسعه حمايت از بخش کشاورزي شد و افزود: سود اين صندوق از خراسان جنوبي خارج نمي‌شود و در اختيار استان قرار مي‌گيرد.

رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني بيرجند با اشاره به مرزنشينان خراسان جنوبي بيان کرد: مرزنشينان خراسان جنوبي پاسدار مرزها بوده و منافع کشور را حفظ مي‌کنند.

بسته هاي حمايتي ويژه اي براي مرزنشينان تعريف شود

وي با بيان اينکه مرز نشينان نياز يه حمايت ويژه دارند، افزود: بايد طرح ويژه اي و بسته هاي حمايتي براي مرزنشينان تعريف شود.

خيريه بيان کرد: بسته هاي حمايتي صرفا نبايد نقدي باشد بلکه حمايت هاي غير نقدي نيز مي‌تواند بازتاب بهتري داشته باشد.

وي با بيان اينکه دولت مي‌تواند براي خريد و دام هاي پلاک کوبي شده و تحويل آذوقه دامي خود در منطقه يارانه در نظر بگيرد، افزود: دام‌ها بايد پلاک کوبي شده را بعد از مدتي با قيمت گران تر از دامدار نيز خريداري شود.

رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني بيرجند بيان کرد: اگر براي دامدار و مرزشنين درآمد ايجاد کنيم، مي‌توانيم باعث ماندگاري آن‌ها در مرز شويم.

اگر چه کشاورزي خراسان جنوبي به سبب بحران آب دستخوش تغييرات گسترده شده اما متوليان برآنند با تدابير ويژه چاره‌اي انديشه کنند تا علاوه بر صرفه‌جويي در مصرف آب و اصلاح الگوي کشت به افزايش توليد محصولات کشاورزي کمک شود.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

عدم افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان کار صحیحی بود

کاهش خرید تضمینی شیر در خراسان رضوی

ایستگاه هواشناسی فرودگاه مشهد فعالترین در سطح کشور

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی: باید رضایت مندی مردم را فراهم کرد

تجاری‌سازی پانسمان بیولوژیک مشتق از پرده جنینی

تکمیل 6 طرح عمرانی باقیمانده از دولت دهم در خراسان رضوی

قلیان در قهوه‌خانه‌های مجوزدار آزاد شد؟

سند رشد شهرستان های خراسان شمالی باید تدوین شود

پرداخت مطالبات پنبه کاران خراسان شمالی به زودی

فعالیت هزار و 100 تشکل کارگری در خراسان رضوی

معاون وزیر تعاون: در پی ایجاد تعاونیهای جدید هستیم

تاخیر در اعلام نرخ خرید محصولات کشاورزی به تولید در سال آینده ضربه می‌زند

معرفی 209 طرح توسعه دام سبک و سنگین به بانک کشاورزی

80 درصد از شیرخام تولیدی خراسان شمالی به سایر استان ها منتقل می شود

شیروان پایلوت توانمندسازی اقتصاد روستایی و عشایری خراسان شمالی

پرداخت40هزارمیلیارد ریال معوقات خانواده های شهدا دردولت تدبیر وامید

730 کیلومتر خط کشی در جاده های خراسان شمالی

رئیس شورای شهر مشهد: رویکرد تعادل بخشی نسبت به عوارض باعث محدودیت کلانشهرها می شود

لایحه بودجه سال 97 شهرداری بجنورد به شورای اسلامی شهر تقدیم شد

منابع طبیعی سبزوار تنها سه نیروی حفاظتی دارد

11 سال طول می کشد تا اوضاع مالی شهرداری مشهد سروسامان پیدا کند

اختصاص17هزار میلیارد ریال اعتبارات سفر رهبری به خراسان شمالی

بودجه هشت هزار میلیاردی شهرداری مشهد در شورای شهر

کنترل کردن قیمت تخم‌مرغ هنر دولت بود

واگذاری زمین به افراد متقاضی احداث گلخانه در سربیشه

خام فروشی و خواب 300 میلیار ریالی صنعت اسب در خراسان شمالی

روند افزایش دما در خراسان رضوی

راه‌اندازی گمرک ریلی نقطه قوت برای خراسان شمالی است

بیمه بیکاری حدود 16 هزار نفر در خراسان رضوی

فعالیت غیرمجاز هفت هزار خانه شخصی در اسکان مسافران مشهد

تولید سالانه 150 کیلوگرم شیر به ازای هر نفر در خراسان رضوی

استاندار خراسان جنوبی: رونق اقتصادی و اشتغال از اولویت های استان است

استاندار: راه اندازی گمرک ریلی نقطه قوت برای خراسان شمالی است

اجرای سامانه های نوین و صرفه جویی 350 میلیون متر مکعب آب در خراسان رضوی

70 درصد خسارت بخش کشاورزی خراسان جنوبی از خشکسالی و سرمازدگی است

10 دهستان مرزی خراسان جنوبی محرومیت زدایی می شود

کاهش شکاف بین آموزش و تحقیقات کشاورزی از راههای تحقق اقتصاد مقاومتی است

افتتاح 17 واحد صنعتی خراسان شمالی در دهه فجر با اعتبار 22 میلیارد تومان

اعطای 1695 فقره تسهیلات مسکن از سوی بانک ملی در خراسان‌شمالی

درد شناسی صنعت پوشاک در خراسان شمالی در هزار توی مشکلات

گلایه معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی از سرقت دوربین های جاده ای استان

تولید سالانه بیش از 600 هزار اصله نهال گلدانی پسته در خراسان جنوبی

وزارت راه به دنبال جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه آزادراه آشخانه به گالیکش است

کشت کلزا در سطح3500هکتار از مزارع خراسان شمالی

بدهی 75 هزار میلیارد ریالی شهرداری مشهد

سد خاکی بش قارداش نیازمند 30 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل است

طرح بهینه سازی مصرف آب کشاورزی در 4 شهر خراسان شمالی در دست اجراست

دولت باید با خرد بیشتری گره‌های اقتصادی کشور را باز کند

مزیتها و مشکلات تجارت با تاتارستان بررسی شد

منابع آب زیرزمینی شهر بجنورد در معرض خطر آلودگی فاضلاب است