آخرین اخبار

حمايت از کشاورزي پيش‌نياز توسعه شرق/ سند توسعه کشاورزي تدوين شود اقتصادي

حمايت از کشاورزي پيش‌نياز توسعه شرق/ سند توسعه کشاورزي تدوين شود

  بزرگنمايي:

خراسان انلاين- علي رغم خشکسالي هاي چندين ساله در خراسان جنوبي، توليد زرشک در اين استان رتبه دوم کشوري و توليد زعفران نيز رتبه هاي برتر کشوري را به خود اختصاص داده که اين امر نشان دهنده پتانسيل بالاي مردم استان به خصوص روستاييان در کار کشاورزي است.

برکسي پوشيده نست که در حال حاضر 30 درصد اشتغال خراسان جنوبي در بخش کشاورزي بوده و نمي‌توان اين را از مردمان اين خطه کويري گرفت چرا که اگر اين اتفاق صورت پذيرد، بايد براي اشتغالي جايگزين چاره انديشي شود که اين خود نيزاقدامي دشوار است.

بنابراين بايد به دنبال راهکاري براي حفظ و توسعه اين بخش از استان باشيم تا علاوه بر اميد ماندگاري جمعيت روستايي و عشايري، از اين صنعت حداکثر بهره بهرداري را داشته باشيم.

از اين رو بخشي از مسئولان اتاق بازرگاني بيرجند و دستگاه هاي ذيربط عصر جمعه، طي برگزاري جلسه اي مشترک با عنوان «کميسيون صنايع غذايي، کشاورزي، آب و منابع طبيعي» جهت ارائه راهکارهاي موثر و تنظيم سند توسعه کشاورزي پرداختند.

 تنظيم سند ماموريت بخش کشاورزي

مدير امور سرمايه گذاري سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي در اين جلسه با اشاره به تنظيم سند ماموريتي بخش کشاورزي بيان کرد: تنظيم اين سند بايد با بررسي همه جانبه ابعاد مختلف و با ساز و کار خاصي باشد.

مهدي بهداني ادامه داد: براي بررسي اين مشکلات بايد کميته هايي تعريف شده که بخشي از موارد مانند تامين مالي طرح‌ها، قوانين مزاحم و مخل کسب و کار و بررسي بروکراسي هاي اداري را احصا کنند.

وي با بيان اينکه بعد از احصاء شدن مشکلات بخش کشاورزي بايد پيشنهاداتي براي رفع آن‌ها ارائه شده و در راستاي آن نيز سند ماموريت بخش کشاورزي تنظيم شود.

بهداني تامين مالي طرح‌ها را از مهم‌ترين مشکلات موجود دانست و افزود: مبالغ اعتباري تخصيص يافته به استان بسيار ناچيز است و در بانک هاي مختلف پراکنده مي‌شود.

وي با بيان اينکه نرخ سود تسهيلات بانکي براي بخش کشاورزي به هيچ وجه مقرون به صرفه نيست، گفت: اعتبارات بخش کشاورزي بايد در يک بانک عامل متمرکز شده و در پرداخت تسهيلات وحدت رويه وجود داشته باشد.

بهداني بيان کرد: قوانين بودجه سنواتي، بايد حداقل 25 درصد منابع داخلي بانک‌ها در بخش کشاورزي بکار گرفته شود که تاکنون به اين درصد نرسيده‌ايم.

اجراي کشت فراسرزميني در استان

مدير امور سرمايه گذاري سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي ادامه داد: بايد اين منبع اعتباري مهم را پيگيري کرده و موجبات استفاده از آن در بخش کشاورزي فراهم شود.

وي با اشاره به ظرفيت استان در پرورش دام و طيور بيان کرد: علي رغم اين پتانسيل مطلوب، در سال هاي اخير هيچگونه تسهيلات يارانه اي از محل صندوق توسعه ملي بر اين طرح تعلق نگرفته است.

بهداني بيان کرد: در حال حاضر در خراسان جنوبي 26 هزار نفر شتر با بيش از هزار واحد توليدي مرغ گوشتي و مرغ تخمگذار در حال فعاليت بوده که براي ادامه حيات نياز به تزريق تسهيلات و تامين نقديندگي دارند.

وي با بيان اينکه بايد در تنظيم سند کشاورزي به صادرات محصولات کشاورزي توجه شود، گفت: خراسان جنوبي تنها توليدکننده محصول زرشک در جهان است و اين محصول تقريبا به صورت ارگانيک توليد مي‌شود.

مدير امور سرمايه گذاري سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي ادامه داد: محصول زرشک با وجود خواص دارويي، خوراکي و رنگدانه اي تنها، 10 درصد از کل توليدان صادر مي‌شود.

بهداني به بهره وري از منابع آبي خراسان جنوبي اشاره کرد و افزود: اقدامات زيادي براي ارتقاء و بهبود الگوي کشت استان صورت گرفته و براي حفظ منابع آبي نيز اقداماتي در زمينه کشت فراسرزميني و استفاده از آب مجازي در حال انجام است.

افزايش پارامترهاي برق، سنگي پيش روي توليد

دبيراجرايي نظام صنفي کشاورزي خراسان جنوبي هم در اين جلسه با اشاره به شرايط آب و هوايي خراسان جنوبي بيان کرد: خشکسالي هاي چندين ساله، کمبود آب و دوري از مرکز مشکلات زيادي را بر کشاورزان تحميل کرده است.

عابدين محمدي با بيان اينکه افزايش پارامتر برق‌ها نيز مشکلي مضاعف بر اين دغدغه‌ها است، گفت: در قانون بودجه سال 96 پارامتري تحت عنوان عوارض برق اضافه شده که به ازاي هر کيلو وات، 50 ريال عوارض وصول مي‌شود.

وي با بيان اينکه اين رقم براي بخش کشاورزي بسيار بالا است، اظهار کرد: اين عدد در چاه هاي آب کشاورزي سر به فلک مي‌گذارد و قيمت تمام شده براي کشاورز نيز افزايش مي‌يابد.

محمدي با بيان اينکه افزايش پارامترهاي برق از سا 95 در قانون آمده است، گفت: طي سال 95، اين قانون براي چاه هاي روستايي و کشاورزي نيز استثنا بوده است.

وي با بيان اينکه طي سال جاري اين استثنا براي چاه هاي کشاورزي وجود ندارد، گفت: در اين راستا مکاتبات زيادي انجام شده که براي سال 97 نيز اين مستثنيات در قانون بودجه لحاظ شود.

محمدي با اشاره به مشکلات واحدهاي توليدي استان بيان کرد: يکي از مشکلات موجود نبود تکنسين تعميرات قطعات بخش توليد بوده که بايد از خارج استان بيايد و هزينه زيادي نيز به بار مي‌آيد.

وي خواستار آموزش‌ها تکنسين هايي در استان شد و اظهار کرد: همچنين بايد محصولاتي در استان توليد شوند که داراي ارزش افزوده بيشتري هستند.

دبيراجرايي نظام صنفي کشاورزي خراسان جنوبي اظهار کرد: بايد آن دسته از محصولاتي از خراسان جنوبي که در کشور رتبه تک رقمي دارند، در بحث هاي صنايع تبديلي- تکميلي حمايت ويژه شوند.

راهکاري ديگر براي باروري ابرها

رئيس نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي خراسان جنوبي نيز در اين جلسه با بيان اينکه مشکلات خشکسالي در خراسان جنوبي بر کسي پوشيده نيست، اظهار کرد: بايد راهکارهاي مناسبي براي مقابله با پيامدهاي آن ارائه شود.

محمد جادگي با اشاره به باروري ابرها بيان کرد: در حال حاضر سيستم هايي تخصصي وجود دارد که اثرات محيط زيستي نيز دارد.

وي با بيان اينکه باروري ابرها به وسيله پرتاب موشک بسيار هزينه بر است، اظهار کرد: استفاده از القاي بار منفي مشکلاتي براي انسان و زيست محيطي ندارد.

جادگي با بيان اينکه هزينه استفاده از اين روش باروري نيز مناسب است، گفت: نصب هر آنتن قريب به 500 هزار دلار هزينه داشته و براي هميشه نيز مفيد است.

وي با بيان اينکه نصب هشت آنتن در خراسان جنوبي مشکل بارندگي را رفع مي‌کند، افزود: روش کار به اين صورت بوده که وقتي توده ابرهاي گذري را شناسايي شده و بارور مي‌کند.

وي گفت: مشکلاتي در بحث برند سازي وجود دارد که بايد يک کميته تخصصي تشکيل داده شود و مشکلات بررسي و مرتفع شود.

محصولات دارويي خراسان جنوبي مورد توجه قرار گيرد

نماينده گندم کاران خراسان جنوبي هم با اشاره به محصولات استراتژيک خراسان جنوبي بيان کرد: برخي محصولات استراتژيک که در استان اعلام مي‌شود، در ديگر استان‌ها نيز کشت شده و استراتژيک استان نيست.

سينا سرحدي با تاکيد بر اينکه بايد محصولاتي که توان رقابت دارند را شناسايي کنيم، گفت: محصول ارگانيک از سه سال است در استان آغاز شده اما حمايت هاي استاني ضعيفي داشته است.

وي با اشاره به کشت گياهان دارويي در خراسان جنوبي بيان کرد: متاسفانه در بخش گياهان دارويي متولي مشخص نداريم که بايد مورد توجه قرار گيرد.

سرحدي با اشاره به اهميت برند سازي محصولات بيان کرد: در خراسان جنوبي برند ملي شناخته شده اي نداريم.

وي با بيان اينکه بايد به بخش کشاورزي توجه ويژه اي شود، افزود: از آنجايي که 30 درصد اشتغال استان در بخش کشاورزي است، اگر نفس اين بخش را بگيريم، چيزي براي ما باقي نمي‌ماند.

وي ادامه داد: تامين نهاده هاي مورد نياز کشاورزان يکي از مشکلات موجود است که بايد در سند کميسيون کشاورزي مورد توجه قرار گيرد.

زمينه فروش محصولات توليدي در سند کشاورزي لحاظ شود

رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني بيرجند با بيان اينکه بايد در سند توسعه کشاورزي به برنامه ريزي جهت فروش دام و طيور و فراهم آوردن زمينه عرضه و فروش محصولات توليدي پرداخته شود، گفت: همچنين برنامه ريزي براي سوق دادن محصولات توليدي به سمت محصولات استراژيک منطقه بايد مورد توجه اين سند قرار گيرد.

سيد حسين خيريه کمک به هدايت توليدات دامي مانند طيور و صنايع تبديلي، توليد آبزيان به سمت صادرات محوري و به دست آوردن استاندارد هاي جهاني براي صادرات به کشور هاي همسايه از ديگر موارد مورد توجه در اين سند دانست.

وي با بيان اينکه بايد در سند کشاورزي، استفاده از آبياري نوين مورد توجه قرار گيرد، گفت: همچنين کمک به هدايت محصولات کشاورزي به سمت صنعتي شدن از ديگر مواردي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.

خيريه اظهار کرد: زمينه سازي صادرات صنعت طيور و واردات محصولات کشاورزي محصولات آب بر از موارد مهمي بوده که بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي با اشاره به اهميت برند سازي محصولات کشاورزي بيان کرد: اگر برند خوبي نداشته باشيم نمي‌توانيم محصولات را نيز عرضه کنيم.

لزوم  توجه به بازاريابي محصولات کشاورزي

خيريه خواستار بازاريابي محصولات دامي و کشاورزي شد و افزود: بايد با شرکت در نمايشگاه هاي خارجي محصولات توليدي استان را نيز معرفي کنيم.

وي بيان کرد: همچنين بايد قيمت تمام شده براي کشاورزان کم و راهکاري ارائه شود که کشاورز بتواند محصول را گران تر به بازار عرضه کند.

رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني بيرجند با اشاره به صندوق توسعه حمايت از بخش کشاورزي، بيان کرد: اين صندوق مي‌تواند از محل اعتبارات تملک استان کمک خوبي براي کشاورزان باشد.

وي خواستار تقويت صندق توسعه حمايت از بخش کشاورزي شد و افزود: سود اين صندوق از خراسان جنوبي خارج نمي‌شود و در اختيار استان قرار مي‌گيرد.

رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني بيرجند با اشاره به مرزنشينان خراسان جنوبي بيان کرد: مرزنشينان خراسان جنوبي پاسدار مرزها بوده و منافع کشور را حفظ مي‌کنند.

بسته هاي حمايتي ويژه اي براي مرزنشينان تعريف شود

وي با بيان اينکه مرز نشينان نياز يه حمايت ويژه دارند، افزود: بايد طرح ويژه اي و بسته هاي حمايتي براي مرزنشينان تعريف شود.

خيريه بيان کرد: بسته هاي حمايتي صرفا نبايد نقدي باشد بلکه حمايت هاي غير نقدي نيز مي‌تواند بازتاب بهتري داشته باشد.

وي با بيان اينکه دولت مي‌تواند براي خريد و دام هاي پلاک کوبي شده و تحويل آذوقه دامي خود در منطقه يارانه در نظر بگيرد، افزود: دام‌ها بايد پلاک کوبي شده را بعد از مدتي با قيمت گران تر از دامدار نيز خريداري شود.

رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني بيرجند بيان کرد: اگر براي دامدار و مرزشنين درآمد ايجاد کنيم، مي‌توانيم باعث ماندگاري آن‌ها در مرز شويم.

اگر چه کشاورزي خراسان جنوبي به سبب بحران آب دستخوش تغييرات گسترده شده اما متوليان برآنند با تدابير ويژه چاره‌اي انديشه کنند تا علاوه بر صرفه‌جويي در مصرف آب و اصلاح الگوي کشت به افزايش توليد محصولات کشاورزي کمک شود.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

نرخ بیکاری تحصیل کرده ها و دانشجویان خراسان شمالی 15.6 درصد است

اصلاح آیین نامه قراردادهای پیمانکاری بین دولت و بخش خصوصی ضروری است/ آیین نامه کنونی 20 ساله شده

قیمت زعفران در بازار تربت حیدریه 300هزار تومان افزایش یافت

مشاور وزیر جهاد کشاورزی از سد رزه و اراضی پایاب درمیان بازدید کرد

6300 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به خراسان شمالی اختصاص یافت

اتمام حجت دولت به استانداران برای متکی نبودن به درآمدهای نفتی

33میلیارد ریال برای تاسیس خانه های جوان در خراسان شمالی مصوب شد

استاندار خراسان رضوی: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان رتبه برتر کشور/ تراز بازرگانی استان مثبت است

کشاورزی خراسان جنوبی نیازمند کمک‌های فنی و اعتباری است

افزایش ظرفیت ریلی مشهد در دهه آخر ماه صفر

افزایش قیمت لوازم خانگی محتمل نیست

تولید بیش از 1800 تن عسل در خراسان رضوی

بخش کشاورزی خراسان جنوبی نیازمند کمکهای فنی و اعتباری است

درخواست تاسیس سازمان حمایت از تولید و فرآوری زعفران و گیاهان دارویی

آموزش 250 حرفه شغلی در خراسان جنوبی

معاون استاندار: مهارت آموزی منجر به ایجاد شغل شود

تجهیز بیش از 13هزار هکتار اراضی کشاورزی نیشابور به سیستم نوین آبیاری

توسعه ناوگان عمومی حمل و نقل روستایی در خراسان‌جنوبی

پرداخت خسارت تاخیر 2 پرواز شرکت هواپیمایی آسمان به مسافران

مرزنشینان خراسان شمالی 522هزار دلار کالا وارد کردند

تصویب 75میلیارد ریال برای ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی درخراسان شمالی

ورود 128میلیون دلار سرمایه خارجی به خراسان رضوی

40 هزار قطعه مرغ زنده از خراسان‌جنوبی به افغانستان صادر شد

حمایت ویژه از مدیران واحدهای صنعتی و معدنی موفق

اختلاف بر سر فعالیت نمایشگاه دائمی بازرگانی در دومین شهر پرجمعیت خراسان رضوی

آشفته بازار قیمت بلیتهای مشهد برای زائران

مرزنشینان خراسان شمالی 522هزار دلار کالا وارد کردند

توانمندی های شرکت های تعاونی مرزنشین خراسان شمالی باید تقویت شود

افزایش چهار برابری اعتبارات اشتغالزایی در خراسان رضوی

وجود سازمانهای شیشه ای حق مردم است/ روابط عمومی ها رکن ایجاد امنیت مردم پایه

بازدید استاندار خراسان جنوبی از کارخانه اکسید منیزیم سربیشه

برداشت زعفران در کاشمر

تحقق 24 درصدی اشتغال همراه با مهارت در خراسان رضوی

معاون استاندار:7مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان شمالی اجرایی شد

برداشت 182هزار تن انگور از باغ های خراسان شمالی/ تجار برای خرید انگور ورود پیدا نکردند

ضرورت هماهنگی بخش خصوصی و دولتی در ثبات قیمت‌های دام و طیور

تامین 50 درصد نقدینگی نهاده‌های دامداران توسط شرکت پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی

قائم مقام شرکت لوله گستر اسفراین: با خودباوری می توان به رشد اقتصادی کمک کرد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی از اجرای پروژه های باسکول و سر درب منطقه ویژه اقتصادی خبر داد

دمای هوای خراسان شمالی به زیر صفر درجه می رسد

کسب رتبه برتر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان از ابتدای سال تاکنون

فرماندارتربت حیدریه: امیدوارم شاهد رکوردشکنی کارخانه قند در تولید باشیم

هنر تولید كنندگان بخش خصوصی، كارآفرینی است

فعالیت 12 برند عرضه کننده حلیم در مشهد

تحقق افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در خراسان‌جنوبی

برگزاری چهار نمایشگاه اقتصادی خراسان رضوی در خارج از کشور

افزایش200 میلیون ریالی تسهیلات مشاغل خانگی مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی

طرح توسعه فاز 2 پتروشیمی بجنورد با قوت پیگیری می شود

طرح توسعه فاز 2 پتروشیمی بجنورد با قوت پیگیری می شود

صدور10گواهینامه شاخص مصرف انرژی برای واحدهای تولیدی انرژی بر در خراسان شمالی